Кінематична схема багатокомпонентного вагового дозатора

Затарює готову продукцію в мішки на ваговибійних апаратах різних типів, крім автоматичних карусельних установок. Керує, відповідно до законодавчих актів та Статуту підприємства, всіма видами діяльності борошномельного підприємства. Керує підлеглим персоналом, контролює додержання ним технологічного режиму, санітарно-гігієнічних вимог. У необхідних випадках виконує роботи на будь-якій виробничій дільниці. Стаж роботи за професією апаратника борошномельного виробництва 3 розряду — не менше 1 року. 5-й розряд Завдання та обов’язки.

Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та устаткування комбікормового заводу. Контролює виконання перспективних і річних планів технологічної підготовки виробництв, суворе додержання встановлених технологічних процесів, виявляє порушення технологічної дисципліни і вживає заходів щодо їх усунення. Повинен знати: будову і правила експлуатації обслуговуваних машин; вимоги до санітарного утримання металевих листів та устаткування. Обслуговує, спостерігає та контролює з пульта керування за роботою зерноочисного устаткування, вальцьових верстатів та іншого особливо складного устаткування. Веде процес різання і формування тіста, остаточного вистоювання та випікання тістових заготовок на комплексно-механізованій лінії.
Регулює роботу устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті. Укладає готову продукцію на вагонетки, в лотки, контейнери та іншу тару до 7 т хліба та до 1,2 т булочних виробів за зміну. Відвозить вагонетки з готовою продукцією і підвозить порожні вагонетки для завантажування.

Похожие записи: