Пчеларство обучение с ваучери по схема 2012

пчеларство обучение с ваучери по схема 2012
Материалите, с които се работи в ателието, са винили, които са използвани в областта на рекламата. Краен срок: 3 ноември 2011 г. 1 август 2011 Покана за проекти за интегриране на ромите в образованието Обявена е покана за проектни предложения за насърчаване на интегрирането на ромите във и чрез образованието. Другата положителна новина е, че след като Франция, Италия и Испания подкрепиха възраженията на България и новите страни-членки, няма да има прехвърляне на 20% от парите за директните плащания от първи във втори стълб на новата Обща селскостопанска рамка за периода 2014 – 2020 година.


Един от проектите за селски туризъм предвижда построяване на ваканционно селище от шест бунгала. Вижте победителката тази година – Христина Христова, и нейния проект, свързан с измирането на пчелите, което е световен проблем. Приоритет ще се дава на кандидати, които ще развиват животновъдство и биологично растениевъдство и са от областите, където до момента има най-малко проекти по мярката – Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник. Това е основната причина в повечето от градовете малки търговци,които имат по един обект да не могат да се включат на такива конкурси.

Крайният срок за подаване на документи за следващия прием е май 2012. 30 януари 2012 Бенефициентите по мерки 112 и 141 подават документи в регионалните агенции Причина за административната промяна е децентрализацията на двете мерки. Към мярка 112 се прехвърлят 78 млн. лв. Средната сума, която ще бъде отпусната по ОПРР на апартамент, ще бъде около 10 хил. лв. Във всеки един от градовете,в които оперираме наши обекти, сме участвали в една открита, прозрачна процедура, която в повечето случаи е търг или конкурс. Деветте одобрени проекта за фотоволтаични централи предвиждат доставката на модули, инвертори, сензори, комуникации и конструкции. Срокът за кандидатстване е 15 март 2012 г. По ОПРР стартира и пилотен проект за осигуряване на съвременни социални жилища за уязвими, малцинствени и социално-слаби групи.

Похожие записи: