План эвакуации при пожежі схема зразок україна

план эвакуации при пожежі схема зразок україна
Інформацію становлять відомості про НС техногенного та природного характеру, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, а також способи та методи реагування на них. Переріз та ізоляція проводів, номінальний струм плавких вставок і автоматів мають відповідати струмовому навантаженню.8.11. Необхідно передбачити такі види освітлення: робоче, аварійне, евакуаційне. Несправні опалювальні пристрої не повинні допускатися до експлуатації. Залежно від територіального поширення, обсягів, заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють 4 рівні надзвичайних ситуацій — загальнодержавний, регіональний, місцевий та об’єктовий. Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підготовка персоналу на підприємствах незалежно від форм власності до дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється за спеціально розробленою схемою заходів захисту населення та територій.


Позаміською зоною називається територія за межами зон можливого руйнування. Документи потрібно відкривати по одному, а не кілька зразу. Проходи, виходи, коридори й тамбури не повинні захаращуватися. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та ДБН В.2.2-9-99 «Будинки і споруди. Наружные сети и сооружения».10.3. У будинках та спорудах ринку з торговельною площею 900 м2 і більше слід встановлювати пожежні насоси.

Постановою КМУ від 24 березня 2004 р. N 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями» не передбачено класифікації надзвичайних ситуацій за джерелами їх виникнення. Усі виявлені у пристроях захисту від блискавок пошкодження та дефекти підлягають негайному усуненню.28. Власник об’єкта зобов’язаний забезпечити обслуговування та технічну експлуатацію електроустановок, у тому числі електроустановок слабкого струму. Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Крім того, на малому підприємстві необхідно розробляти й доводити до всіх працівників Порядок цілодобового оповіщення керівництва та працівників у випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації. При різному планування поверхів, схеми евакуації складаються окремо для кожного поверху. При розробленні інструкції дій у разі виникнення (виявлення) пожежі слід керуватися розділом VІІІ Правил пожежної безпеки та розділом VІІ цих Правил. 3. Відповідно до цих Правил у кожному структурному підрозділі закладу та установи має бути розроблена інструкція щодо заходів пожежної безпеки.

Похожие записи: