Ел схема за свързване на ел табло с две захранвания


При наличие на интернет може да се наблюдава и подслушва обекта както от компютър, така и от смартфон. Проверете дали правилно е свързана сирената към гсм алармата. Когато силата на привличане на постоянния магнит е по-голяма от тази на пружината и електромагнита, контактите са в затворено положение.


Може да обучите до 7 дистанционни и 7 безжични датчика.Ако използвате безжични датчици те също трябва да се запаметят. При жичен магнитен датчик алармената система CM7 различава двете състояния и Ви информира. Обикновено ако има нередност, то при докосване с опакото на ръката се усеща леко трептене. Отзад на самата печка има схема, при еднофазен ток L1-2-3 им се прави мост и се свързват към фаза, N4-5 също с мост и се свързват към нула, а клема 6 е заземяване.

Поради мащабността на темата, в статията са публикувани само част от нормативно регламентираните изисквания. При подаването на захранване, сирената издава бип ако е свързана правилно и обемните датчици светват. Достъпните за допир токопроводими части се свързват със земята — или индивидуално, или групово, или общо. Този ток е от порядъка на десетки милиампери, което означава, че автоматичният прекъсвач или предпазителят няма да изключат (те сработват при токове от порядъка на десетки ампери) и следователно не могат да защитят човека в такъв случай. Във високи сгради, като многоетажни блокове, където повторните заземявания на защитните проводници са не възможни по практически причини, заземяването може да се извърши чрез връзки между защитните проводници, достъпни токопроводими части и токопроводими елементи. При охранителна система с гсм и клавиатура да има обемен датчик свързан към бърза зона, който да не позволява достъпа до централата по време на закъснението необходимо за набиране на кода.

Похожие записи: