Основні засоби схема


Коефіцієнт вибуття доцільно розраховувати для всіх основних засобів, промислово-виробничих засобів, активної їх частини, окремих груп промислово-виробничих основних засобів і основних видів обладнання. Рис. 13.9. Схема аналізу технічного станута тенденції розвитку основних засобів Коефіцієнт оновлення (Кон): , де ОЗо — вартість введених основних засобів за звітний рік;ОЗк — загальна вартість основних виробничих засобів на кінець року. Електричні кола слід розміщувати відповідно до послідовності роботи окремих елементів в часі. Якщо ця вартість відрізняється від справедливої, одержувач повинний оприбуткувати об’єкт не за тією вартістю, що зазначена в документі дарувальника, а саме за справедливою вартістю. Аналіз основних засобів починають із визначення забезпеченості ними підприємства.


Охарактеризуйте систему показників, що застосовуються для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів. З якою метою проводиться моделювання взаємозв’язків між показниками матеріальних витрат та вартістю виготовленої продукції? Необоротні активи можна розділити на дві групи: предметні засоби і непредметні засоби. До предметних засобів належать засоби, які можна побачити або відчути, тобто мають матеріальний зміст. Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері і вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним та моральним зносом.

Keywords: the fixed assets, structure of the fixed assets, structure of the fixed assets, classification of the fixed assets, classification specifications, technical and economic indicators. Вартість застрахованих основних засобів При укладанні договору страхування (як майна, зокрема ОЗ, так і цивільної відповідальності) дуже важливим є розмір страхової суми — суми, в межах якої страхова компанія несе відповідальність перед страхувальником. Фактичний фонд часу роботи обладнання включає час фактичної роботи, час підготовчо-корисний і допоміжний. Облік страхового відшкодування Однією з найскладніших і найвідповідальніших операцій страхових компаній є визначення розміру збитку та розміру виплати страхового відшкодування при настанні страхових випадків з ОЗ на підприємстві. The various opinions about the classification of the fixed assets are considered.

Похожие записи: